Adja meg tartózkodási helyét a távolságok megjelenítéséhez:    

ÁSZF

A Hello Tourist kiadványokban:

A szerződés a FELEK aláírásával lép életbe. A szerződéstől mindkét félnek jogában áll 3 napon belül visszalépnie. Amennyiben a megrendelő visszalép 3 napon belül, tértivevény formájában teheti azt meg. Ezentúl a szerződésmódosítások is csak írásban, tértivevény formájában, lapzártáig lehetségesek. A hirdetési anyag leadása a hirdető feladata, legkésőbb lapzártáig. Amennyiben nem érkezik anyag a hirdetőtől, a szerkesztőségnek jogában áll a rendelkezésre álló anyagokból elkészítenie a hirdetést. A MEGRENDELŐ köteles a SZOLGÁLTATÓ által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig a szolgáltatási díjat megfizetni. A MEGRENDELŐ a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓ részére. Abban az esetben, ha a MEGRENDELŐ eláll a szerződéstől, bánatpénzt köteles fizetni. A bánatpénz a szolgáltatási díj listaárának 50%-a, melyet a MEGRENDELŐNEK számla ellenében, az elállást követő 15 napon belül kell a SZOLGÁLTATÓ részére megfizetni, ezzel együtt a már megjelent hirdetései után igénybe vett kedvezményeket is visszafizetni. A SZOLGÁLTATÓ nem vesz fel és nem tesz közzé olyan reklámozásra alkalmas hirdetést vagyadatot, amely bármilyen hatályos jogszabályba ütközik, vagy a közerkölcsöt sérti. A MEGRENDELŐ felelősséget vállal a hirdetési anyagban szereplő adatok valódiságáért, pontosságáért, valamint azért, hogy a MEGRENDELŐ jogosult a hirdetést az általa leadott formában és tartalommal megjelentetni. A hirdetési szöveg hiányos, pontatlan vagy nem megfelelő helyesírású leadása esetén a hirdetési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. A SZOLGÁLTATÓ maximum a hirdetés értékének nagyságrendjéig vállal felelősséget, a hirdetés megjelenésekor fellépőjogos kifogás estén, vitás kérdésekben. A FELEK között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.